ETİKET: shgm 2020 balon slot çizelgesi

Balon Slot 2020

Nevşehir Kapadokya Balon Uçuş Sahası Sıcak Hava Balonları Slot Uygulama Talimatı (SHT BALON SLOT)’nın 4 üncü revizyonunun Geçici 1 inci Maddesinin; birinci ve ikinci fıkraları kapsamında, 2019 yılında yapılan düzenleme neticesinde dağıtılması gereken 13 adet öğleden sonra slotları;

  • Öncelikli olarak 2+1 slot hakkına sahip 8 işletmeye 1 slot verilerek;
  • Balon işletmelerinin 2019 yılı slot hesaplanmasındaki slot kullanım oranlarına göre ortalamadan sapma değeri en yüksek olan işletmeden başlanılarak 5 işletmeye 1 (bir) er slot eklenmek suretiyle,

dağıtım yapılmıştır. Yapılan dağıtıma ilişkin hazırlanan 2020 yılı balon slot çizelgesi Ekte yer almaktadır.

2020 Yılı Balon Slot Çizelgesi